Cada trimestre s’organitza una excursió a algun lloc que es consideri d’interès per als nostres usuaris/àries. S’intenta que siguin espais naturals per tal de poder gaudir de la natura. Algunes de les excursions que s’han realitzat en els últims anys són: la Reserva Africana de Sigean, els Aiguamolls de l’Empordà, el Molló Parc, el Museu del Cinema de Girona o el festival Inspira de Ripoll, entre d’altres.