QUI SOM?

HISTÒRIA DE L’ENTITAT

L’any 1997 es va inscriure amb el nom de Centre de Lleure El Dofí i durant molts anys la seu de l’entitat es trobava al nucli municipal de Vilatenim. El 2015 es va traslladar al centre del municipi de Figueres (C/Calçada dels monjos , nº 6).

L’objectiu de l’entitat segueix sent el d’oferir un lleure de qualitat, sota les premisses de l’autonomia, l’empoderament i la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual. L’objectiu principal del Centre de Lleure El Dofí és contribuir a la inclusió social des del nostre àmbit d’actuació: el lleure. A través del lleure inclusiu vetllem per la igualtat d’oportunitats perquè creiem en una societat inclusiva.

OBJECTIUS DE L’ENTITAT

Els objectius principals de l’entitat són:

 • Oferir un espai de lleure de qualitat, amb unes activitats variades que permetin als usuaris gaudir del seu temps lliure.
 • Oferir un respir a les famílies, tutors i cuidadors.
 • Contribuir a la inclusió social des de l’àmbit del lleure i vetllar per la igualtat d’oportunitats.

El nostre projecte pedagògic s’articula amb els objectius següents:

 • Fomentar la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Potenciar l’autonomia personal i social dels participants a través del lleure.
 • Potenciar les habilitats dels participants i desenvolupar-ne de noves.
 • Potenciar l’expressió dels sentiments i les emocions.
 • Potenciar el desenvolupament integral dels participants.
 • Potenciar les habilitats socials i uns hàbits de comportament.
 • Potenciar el coneixement de l’entorn social, cultural i natural dels usuaris/àries.
 • Fomentar els hàbits saludables a partir de l’esport.
 • Potenciar habilitats com la creativitat, l’atenció, l’observació, la curiositat…

L’objectiu és canviar conceptes com discapacitat, rebuig o exclusió per d’altres com capacitat, integració i inclusió.